Gids Omgevingskwaliteit

Eigentijdse Noordenveldse welstandsnota

Deze Gids Omgevingskwaliteit van de gemeente Noordenveld vervangt de Welstandsnota. De gemeente Noordenveld slaat namelijk een nieuwe weg in, passend bij de Omgevingswet.

Welstand gaat over de vormgeving van de bebouwing en over hoe de bebouwing past in de straat en de verdere omgeving. Welstand blijft belangrijk. U en wij als gemeente hechten aan een mooie, nette woonomgeving. Wat verandert is hoe we omgaan met welstand. Minder regels en meer maatwerk als u wilt bouwen of verbouwen. Daarom denken we graag mee over nieuwe (ver)bouwplannen. Zo willen we zorgen dat ieder bouwplan past bij Noordenveld en bij de wensen van de bewoners of gebruikers.

We hebben daarvoor een eigen gemeentelijke adviescommissie. Het liefst gaat de adviescommissie al met u in gesprek als de eerste ideeën op papier staan en het plan nog niet helemaal af is. Dan is er nog ruimte voor tips. Dat is ook handig als er een vergunning nodig is. Als u de tips gebruikt in uw bouwplan en daarna de vergunning aanvraagt, is de kans groot dat wij de vergunning kunnen afgeven.

Omdat we een nieuwe weg inslaan, hebben we een nieuwe naam voor de welstandscriteria: ontwerpprincipes. De ontwerpprincipes helpen een bouwplan te maken dat past bij Noordenveld, uw buurt of straat.

In deze Gids Omgevingskwaliteit staat wat de ontwerpprincipes van de gemeente Noordenveld zijn. Ook leggen we uit voor welke (ver)bouwplannen u wel of geen vergunning nodig heeft en welke van drie routes u dan kunt volgen.

Lees verder over de drie routes en hoe u ze kunt gebruiken

De uitleg

Samenhang met andere plannen: Kwaliteitsgids en bestemmingsplan/omgevingsplan

Deze Gids Omgevingskwaliteit gaat over de uitstraling van gebouwen. Daarnaast heeft de gemeente ook een Kwaliteitsgids Noordenveld en een bestemmingsplan. Ook die zijn belangrijk als u wilt bouwen of verbouwen.

De Kwaliteitsgids geeft informatie over de ontwikkeling van de gemeente en over de historie en kenmerken van onze dorpen en het landschap. In de Kwaliteitsgids staan ook algemene principes voor het bouwen in de dorpen en in het landschap. Wilt u meer weten over uw woonomgeving, leest u dan vooral verder in de Kwaliteitsgids Noordenveld. 

In het bestemmingsplan staan de bouwregels. Die gaan over de maten van gebouwen: hoe hoog, hoe groot en op welke plek een gebouw mag komen. Welk bestemmingsplan voor uw plan geldt, kunt u vinden op deze website van het Rijk: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wat zijn ontwerpprincipes?

De ontwerpprincipes beschrijven in grote lijnen hoe gebouwen en onderdelen van gebouwen, zoals een uitbouw of reclame, eruit mogen zien. Een aantal ontwerpprincipes geldt voor alle bouwplannen. Dat zijn de drie basisprincipes. Ze gaan over het ontwerp, de plek en de vormgeving van een gebouw.
Lees meer over de 3 basisprincipes van Noordenveld.

Afhankelijk van uw bouwplan en uw gebied zijn er daarnaast ontwerpprincipes die de basisprincipes aanvullen. Aan welke ontwerpprincipes uw bouwplan moet voldoen, hangt af van de route die voor uw bouwplan geldt.

De ontwerpprincipes gebruiken we om uw bouwplan te beoordelen. Maar de ontwerpprincipes zijn ook geschikt om samen over te spreken. Kom daarom vooral langs op het gemeentehuis als u de eerste ideeën voor uw bouwplan op papier heeft staan.

Drie routes voor bouwplannen

Uw bouwplan bepaalt welke route u volgt voor een bouwvergunning. We maken het eenvoudig waar dat kan. Er zijn drie routes mogelijk. In veel gevallen is een vergunning misschien niet eens nodig.

1. Route voor vergunningsvrije bouwplannen
Veel kleine bouwplannen zijn onder voorwaarden vergunningsvrij. Dat is vooral als het om de achterkant van uw woning of bedrijf gaat. De voorwaarden zijn in een landelijke wet vastgelegd. Denk daarbij aan een uitbouw van uw woning aan de achterzijde of een dakkapel op het dak aan de achterkant.

2. Snelle route voor kleine bouwplannen
Voor andere kleine bouwplannen waarvoor wel een vergunning nodig is, hebben we een snelle route gemaakt. De snelle route is er bijvoorbeeld voor een dakkapel of een erker aan de voorkant van een woning. Voor zulke kleine bouwplannen geldt een aantal spelregels. Als uw plan daarbij past, kunt u via deze snelle route een snelle toets krijgen en een positief advies voor het deel ‘omgevingskwaliteit’ voor uw bouwvergunning.

3. Route voor bijzondere bouwplannen
Soms zijn bouwplannen groter of anders. Dat is geen probleem. Deze plannen volgen bij ons de route voor bijzondere bouwplannen. Deze bouwplannen bekijken we samen. Daarvoor gebruiken we de gebiedsprincipes. Wilt u meer weten over de verschillende gebieden in Noordenveld en hun gebiedsprincipes? Volg dan de route voor bijzondere bouwplannen. 

Heel af en toe zien we dat iets wordt gebouwd dat zo afwijkt van wat bij Noordenveld hoort, dat we op ‘de rem’ trappen. In het deel ‘de rem’ leggen we uit wanneer en onder welke voorwaarden we dat doen.

 Heeft u al een idee of een bouwplan? Begin dan bij de route ‘vergunningsvrij ?’. Zo ontdekt u of u een vergunning nodig heeft en welke route u met uw plan volgt.

Gids Omgevingskwaliteit

Eigentijdse Noordenveldse welstandsnota

Deze Gids Omgevingskwaliteit van de gemeente Noordenveld vervangt de Welstandsnota. De gemeente Noordenveld slaat namelijk een nieuwe weg in, passend bij de Omgevingswet.

Welstand gaat over de vormgeving van de bebouwing en over hoe de bebouwing past in de straat en de verdere omgeving. Welstand blijft belangrijk. U en wij als gemeente hechten aan een mooie, nette woonomgeving. Wat verandert is hoe we omgaan met welstand. Minder regels en meer maatwerk als u wilt bouwen of verbouwen. Daarom denken we graag mee over nieuwe (ver)bouwplannen. Zo willen we zorgen dat ieder bouwplan past bij Noordenveld en bij de wensen van de bewoners of gebruikers.

We hebben daarvoor een eigen gemeentelijke adviescommissie. Het liefst gaat de adviescommissie al met u in gesprek als de eerste ideeën op papier staan en het plan nog niet helemaal af is. Dan is er nog ruimte voor tips. Dat is ook handig als er een vergunning nodig is. Als u de tips gebruikt in uw bouwplan en daarna de vergunning aanvraagt, is de kans groot dat wij de vergunning kunnen afgeven.

Omdat we een nieuwe weg inslaan, hebben we een nieuwe naam voor de welstandscriteria: ontwerpprincipes. De ontwerpprincipes helpen een bouwplan te maken dat past bij Noordenveld, uw buurt of straat.

In deze Gids Omgevingskwaliteit staat wat de ontwerpprincipes van de gemeente Noordenveld zijn. Ook leggen we uit voor welke (ver)bouwplannen u wel of geen vergunning nodig heeft en welke van drie routes u dan kunt volgen.

Lees verder over de drie routes en hoe u ze kunt gebruiken

Ik wil de gids downloaden

De uitleg

Wat zijn ontwerpprincipes?

De ontwerpprincipes beschrijven in grote lijnen hoe gebouwen en onderdelen van gebouwen, zoals een uitbouw of reclame, eruit mogen zien. Een aantal ontwerpprincipes geldt voor alle bouwplannen. Dat zijn de drie basisprincipes. Ze gaan over het ontwerp, de plek en de vormgeving van een gebouw.
Lees meer over de 3 basisprincipes van Noordenveld.

Afhankelijk van uw bouwplan en uw gebied zijn er daarnaast ontwerpprincipes die de basisprincipes aanvullen. Aan welke ontwerpprincipes uw bouwplan moet voldoen, hangt af van de route die voor uw bouwplan geldt.

De ontwerpprincipes gebruiken we om uw bouwplan te beoordelen. Maar de ontwerpprincipes zijn ook geschikt om samen over te spreken. Kom daarom vooral langs op het gemeentehuis als u de eerste ideeën voor uw bouwplan op papier heeft staan.

Drie routes voor bouwplannen

Uw bouwplan bepaalt welke route u volgt voor een bouwvergunning. We maken het eenvoudig waar dat kan. Er zijn drie routes mogelijk. In veel gevallen is een vergunning misschien niet eens nodig.

1. Route voor vergunningsvrije bouwplannen
Veel kleine bouwplannen zijn onder voorwaarden vergunningsvrij. Dat is vooral als het om de achterkant van uw woning of bedrijf gaat. De voorwaarden zijn in een landelijke wet vastgelegd. Denk daarbij aan een uitbouw van uw woning aan de achterzijde of een dakkapel op het dak aan de achterkant.

2. Snelle route voor kleine bouwplannen
Voor andere kleine bouwplannen waarvoor wel een vergunning nodig is, hebben we een snelle route gemaakt. De snelle route is er bijvoorbeeld voor een dakkapel of een erker aan de voorkant van een woning. Voor zulke kleine bouwplannen geldt een aantal spelregels. Als uw plan daarbij past, kunt u via deze snelle route een snelle toets krijgen en een positief advies voor het deel ‘omgevingskwaliteit’ voor uw bouwvergunning.

3. Route voor bijzondere bouwplannen
Soms zijn bouwplannen groter of anders. Dat is geen probleem. Deze plannen volgen bij ons de route voor bijzondere bouwplannen. Deze bouwplannen bekijken we samen. Daarvoor gebruiken we de gebiedsprincipes. Wilt u meer weten over de verschillende gebieden in Noordenveld en hun gebiedsprincipes? Volg dan de route voor bijzondere bouwplannen. 

Heel af en toe zien we dat iets wordt gebouwd dat zo afwijkt van wat bij Noordenveld hoort, dat we op ‘de rem’ trappen. In het deel ‘de rem’ leggen we uit wanneer en onder welke voorwaarden we dat doen.

 Heeft u al een idee of een bouwplan? Begin dan bij de route ‘vergunningsvrij ?’. Zo ontdekt u of u een vergunning nodig heeft en welke route u met uw plan volgt.