Vergunningsvrij?

Route voor bouwplannen zonder vergunning

Voor veel kleine bouwplannen heeft u geen vergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld meestal voor een schuur in de achtertuin, dakramen en zonnepanelen. Ook een dakkapel aan de achterkant van de woning is vaak vergunningsvrij. Net als een dakkapel aan de zijkant, als er naast de woning geen openbaar gebied ligt. Hetzelfde geldt voor veranderingen aan de gevel en aan kozijnen. Die zijn aan de achterkant vaak vergunningsvrij en ook aan de zijkant, als de zijkant niet grenst aan openbaar gebied.

Hoe werkt het?

Of u inderdaad geen vergunning nodig heeft, kunt u bekijken op www.omgevingsloket.nl. Dit is een website van de Rijksoverheid.

Zorg ook dat uw bouwplan voldoet aan de 3 basisprincipes van Noordenveld.
U kunt dan uw plan uitvoeren. U hoeft geen melding te doen bij de gemeente. Maar mocht u er niet uitkomen of wilt u uw plan bespreken? We helpen u graag op het gemeentehuis.

Tips en voorbeelden

Hieronder vindt u tips en voorbeelden voor bouwplannen die vergunningsvrij zijn. U kunt de voorbeelden ter inspiratie gebruiken. Het gaat om dakkapellen, dakramen, zonnepanelen, zonnecollectoren en erfafscheidingen. Deze bouwplannen komen vaak voor in onze gemeente.

Dakkapellen

Dakkapellen die niet gericht zijn op de straat of openbaar gebied, zijn vergunningsvrij. Dat geldt vaak voor dakkapellen aan de achterzijde van een gebouw of aan de zijkant, als daar geen openbaar gebied ligt.

Kijk voor tips voor het plaatsen van dakkapellen bij de snelle route voor dakkapellenDe spelregels die daar worden genoemd, zijn ook bruikbaar als tips voor vergunningsvrije dakkapellen.

Dakramen

Het aanbrengen van dakramen is meestal vergunningsvrij. Of dat voor uw plan ook zo is, kunt u checken op www.omgevingsloket.nl

Tips voor het plaatsen van een dakraam:
Het dak vormt een soort van deken over het gebouw. Dat geeft een rustig beeld. Dakramen kunnen dat beeld veranderen. Daarom is het belangrijk om goed na te denken over het aantal dakramen en de plek op het dak.

Voor de plek van het dakraam geven we graag de volgende adviezen:

 • Laag in het dak geeft een rustiger beeld dan hoog op het dak;
 • Zijn er al dakramen of komen er meerdere dakramen in het dak? Kies dan voor dezelfde dakramen op dezelfde lijn en met dezelfde onderlinge afstand;
 • Komen dakramen juist boven elkaar? Kies dan voor dezelfde dakramen op dezelfde lijn en met dezelfde breedte;
 • Houd met de plaats van het dakraam minimaal 1 meter afstand van andere voorzieningen op het dak, zoals een dakkapel, schoorsteen of dakramen met een andere afmeting.

Zonnepanelen en zonnecollectoren

Het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren is vaak vergunningsvrij. Of dat voor uw plan ook zo is, kunt u checken op www.omgevingsloket.nl 

Als uw woning een rijksmonument of provinciaal monument, is dat in ieder geval niet zo. Ook in de beschermde dorpsgezichten van Zuidvelde, Westervelde en Veenhuizen zijn zonnepanelen en zonnecollectoren meestal niet vergunningsvrij.

Tips voor de plek van zonnepanelen:

 • Kies een plek op het erf of op het dak waar ze zo min mogelijk het beeld bepalen vanaf het openbaar gebied;
 • Plaats zonnepanelen op het dak daarom als het kan liever aan de achterkant dan aan de voorkant;
 • Plaats zonnepanelen waar dat kan zo laag mogelijk op het dak;
 • Houd voldoende afstand tot de randen van het dak en tot andere voorzieningen op het dak, zoals een dakkapel, schoorsteen of dakramen met een andere afmeting, het liefst minimaal een halve meter;
 • Kies bij twee-onder-een kapwoningen en rijwoningen voor dezelfde richting en ligging van de zonnepanelen als de buren, zodat er een eenduidig beeld ontstaat;
 • Kies bij het plaatsen van zonnepanelen in de tuin een plek op het zij- of achtererf op enige afstand van de bebouwing.

In deze folder worden de tips verder toegelicht en uitgelegd.

Erfafscheidingen

Het maken van een erfafscheiding is meestal vergunningsvrij. Of dat voor uw plan ook zo is, kunt u checken op www.omgevingsloket.nl

Wilt u een erfafscheiding plaatsen, geven we graag de volgende tips.

 Tips voor het plaatsen van een erfafscheiding

 • Kies voor groene erfafscheidingen van streekeigen beplanting, zeker op plekken die zichtbaar zijn vanaf het openbaar gebied. Groene erfafscheidingen kunnen hagen zijn, maar ook een (gaas)hekwerk dat is begroeid met klimplanten;
 • Kies bij het gebruik van schuttingen voor hout in donkere, gedekte kleuren;
 • Probeer bij schuttingen een lange dichte wand langs de straat te voorkomen.

Voor veel kleine bouwplannen heeft u geen vergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld meestal voor een schuur in de achtertuin, dakramen en zonnepanelen. Ook een dakkapel aan de achterkant van de woning is vaak vergunningsvrij. Net als een dakkapel aan de zijkant, als er naast de woning geen openbaar gebied ligt. Hetzelfde geldt voor veranderingen aan de gevel en aan kozijnen. Die zijn aan de achterkant vaak vergunningsvrij en ook aan de zijkant, als de zijkant niet grenst aan openbaar gebied.

Hoe werkt het?

Of u inderdaad geen vergunning nodig heeft, kunt u bekijken op www.omgevingsloket.nl. Dit is een website van de Rijksoverheid.

Zorg ook dat uw bouwplan voldoet aan de 3 basisprincipes van Noordenveld.
U kunt dan uw plan uitvoeren. U hoeft geen melding te doen bij de gemeente. Maar mocht u er niet uitkomen of wilt u uw plan bespreken? We helpen u graag op het gemeentehuis.

Tips en voorbeelden

Hieronder vindt u tips en voorbeelden voor bouwplannen die vergunningsvrij zijn. U kunt de voorbeelden ter inspiratie gebruiken. Het gaat om dakkapellen, dakramen, zonnepanelen, zonnecollectoren en erfafscheidingen. Deze bouwplannen komen vaak voor in onze gemeente.

Dakkapellen

Dakkapellen die niet gericht zijn op de straat of openbaar gebied, zijn vergunningsvrij. Dat geldt vaak voor dakkapellen aan de achterzijde van een gebouw of aan de zijkant, als daar geen openbaar gebied ligt.

Kijk voor tips voor het plaatsen van dakkapellen bij de snelle route voor dakkapellenDe spelregels die daar worden genoemd, zijn ook bruikbaar als tips voor vergunningsvrije dakkapellen.

Dakramen

Het aanbrengen van dakramen is meestal vergunningsvrij. Of dat voor uw plan ook zo is, kunt u checken op www.omgevingsloket.nl

Tips voor het plaatsen van een dakraam:
Het dak vormt een soort van deken over het gebouw. Dat geeft een rustig beeld. Dakramen kunnen dat beeld veranderen. Daarom is het belangrijk om goed na te denken over het aantal dakramen en de plek op het dak.

Voor de plek van het dakraam geven we graag de volgende adviezen:

 • Laag in het dak geeft een rustiger beeld dan hoog op het dak;
 • Zijn er al dakramen of komen er meerdere dakramen in het dak? Kies dan voor dezelfde dakramen op dezelfde lijn en met dezelfde onderlinge afstand;
 • Komen dakramen juist boven elkaar? Kies dan voor dezelfde dakramen op dezelfde lijn en met dezelfde breedte;
 • Houd met de plaats van het dakraam minimaal 1 meter afstand van andere voorzieningen op het dak, zoals een dakkapel, schoorsteen of dakramen met een andere afmeting.

Zonnepanelen en zonnecollectoren

Het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren is vaak vergunningsvrij. Of dat voor uw plan ook zo is, kunt u checken op www.omgevingsloket.nl 

Als uw woning een rijksmonument of provinciaal monument, is dat in ieder geval niet zo. Ook in de beschermde dorpsgezichten van Zuidvelde, Westervelde en Veenhuizen zijn zonnepanelen en zonnecollectoren meestal niet vergunningsvrij.

Tips voor de plek van zonnepanelen:

 • Kies een plek op het erf of op het dak waar ze zo min mogelijk het beeld bepalen vanaf het openbaar gebied;
 • Plaats zonnepanelen op het dak daarom als het kan liever aan de achterkant dan aan de voorkant;
 • Plaats zonnepanelen waar dat kan zo laag mogelijk op het dak;
 • Houd voldoende afstand tot de randen van het dak en tot andere voorzieningen op het dak, zoals een dakkapel, schoorsteen of dakramen met een andere afmeting, het liefst minimaal een halve meter;
 • Kies bij twee-onder-een kapwoningen en rijwoningen voor dezelfde richting en ligging van de zonnepanelen als de buren, zodat er een eenduidig beeld ontstaat;
 • Kies bij het plaatsen van zonnepanelen in de tuin een plek op het zij- of achtererf op enige afstand van de bebouwing.

In deze folder worden de tips verder toegelicht en uitgelegd.

Erfafscheidingen

Het maken van een erfafscheiding is meestal vergunningsvrij. Of dat voor uw plan ook zo is, kunt u checken op www.omgevingsloket.nl

Wilt u een erfafscheiding plaatsen, geven we graag de volgende tips.

 Tips voor het plaatsen van een erfafscheiding

 • Kies voor groene erfafscheidingen van streekeigen beplanting, zeker op plekken die zichtbaar zijn vanaf het openbaar gebied. Groene erfafscheidingen kunnen hagen zijn, maar ook een (gaas)hekwerk dat is begroeid met klimplanten;
 • Kies bij het gebruik van schuttingen voor hout in donkere, gedekte kleuren;
 • Probeer bij schuttingen een lange dichte wand langs de straat te voorkomen.