Snelle route

Voor kleine bouwplannen

Snelle route voor kleine bouwplannen

Kan uw bouwplan niet vergunningsvrij  worden gebouwd, dan heeft u toch een vergunning nodig. We hebben voor een aantal kleine bouwplannen een snelle route gemaakt. Als uw plan past binnen de spelregels van deze route, dan mag u ervan uitgaan dat we snel en soepel een omgevingsvergunning kunnen verlenen. De ontwerpprincipes in de snelle route zijn gebaseerd op de 3 basisprincipes van Noordenveld.

Hoe werkt het?

Bekijk of uw bouwplan past binnen de spelregels van de snelle route. Als dat het geval is, komt u dan langs op het gemeentehuis om samen de vergunning aan te vragen. Naast het deel ‘omgevingskwaliteit’ waarvoor de snelle route is gemaakt. Kijken we dan ook naar de andere zaken waar de vergunning aan moet voldoen. Denk aan bouwtechnische eisen en de regels uit het bestemmingsplan.

Een architect kan u helpen bij het maken van een passend bouwplan. Dat kan helpen in de snelheid waarmee u het proces doorloopt. Maar u mag van een architect verwachten dat hij voor uw plannen ook een ontwerp maakt, dat echt toegevoegde waarde heeft voor uw huis, uw erf en uw woongenot.

Bouwplannen voor de snelle route

Hieronder staan de bouwplannen waarvoor we een snelle route hebben gemaakt. Klik op een van deze plannen als u meer wilt weten.

dakkapel aan de voorzijde of aan de zijkant van de woning
erker aan de voorzijde van de woning
veranderingen van de indeling van kozijnen of gevels aan de voorkant van de woning
zonnecollectoren en zonnepanelen in beschermde dorpsgezichten (Westervelde, Zuidvelde en Veenhuizen)
reclame

Snelle route

Voor kleine bouwplannen

Dakkapel aan de voorzijde of aan de zijkant van de woning

Past mijn plan in de snelle route?

Voor een dakkapel heeft u een vergunning nodig als:

 • de dakkapel aan de voorzijde van een woning komt;
 • de dakkapel aan een zijkant komt die naast openbaar gebied ligt.

Daarvoor is deze snelle route.

Geen snelle route

Een dakkapel aan de achterkant van de woning is vaak vergunningsvrij. Een dakkapel aan de zijkant van de woning ook, als er naast de woning geen openbaar gebied ligt. Volg de route voor vergunningsvrije bouwplannen.

Gaat het om een bijzondere woning of gebouw? Of staat het in een bijzonder gebied? Volg de route voor bijzondere bouwplannen als:

Ontwerpprincipes snelle route dakkapel voorzijde of zijkant woning

Aantal, plek, maat en vorm van de dakkapel

 • Bij dubbele of rijwoningen: bij meerdere dakkapellen op hetzelfde dakvlak is de dakkapel regelmatig verdeeld op een horizontale lijn;
 • Bij dubbele of rijwoningen: per gebouw hetzelfde type dakkapel of herhaling van een eerder toegepaste en vergunde dakkapel (informeer bij de gemeente);
 • Bij dubbele of rijwoningen: de dakkapel blijft aan de zijkanten minimaal 1 meter van de zijkanten van de woningscheidende muur of van de zijgevel (afstand gemeten aan de bovenzijde van de dakkapel);
 • De dakkapel is voorzien van een plat dak of van een aangesleept dak met een helling van maximaal 25 graden;
 • Per woning één dakkapel in het midden van het dakvlak;
 • De dakkapel staat minimaal 0,5 meter en maximaal 1 meter boven de dakvoet (gemeten in het verticale vlak);
 • De dakkapel blijft minimaal 0,5 meter onder de nok (gemeten in het verticale vlak);
 • De breedte van de dakkapel is maximaal 40% van de breedte van het dakvlak van de woning.
 • De dakkapel is niet hoger dan 1,75 meter gemeten vanaf de onderzijde van de dakkapel tot aan de dakrand;
 • Op zijdakvlakken (dwars op de straat) is de dakkapel meer dan 3 meter achter de voorgevel geplaatst en meer dan 1 meter uit de achtergevel;
 • Op een mansardedak is de dakkapel in het onderste deel van het dakvlak geplaatst. De bovenkant van het dak van de dakkapel ligt op de knik van het dakvlak.

Vormgeving, kleuren en materialen van de dakkapel

 • De voorzijde van de dakkapel bestaat uit glaskozijnen en geen of heel weinig gesloten delen;
 • Kleuren, materialen en detaillering zijn afgestemd op de woning.

Snelle route

Voor kleine bouwplannen

Erker aan de voorzijde van de woning

Past mijn plan in de snelle route?

Deze snelle route is voor het maken van een erker aan de voorzijde van een woning of aan de zijkant als die grenst aan openbaar toegankelijk gebied. De route kan alleen gebruikt worden als het bestemmingsplan een erker toestaat. Bekijk welke bestemmingsplannen voor uw adres gelden op www.ruimtelijkeplannen.nl

Komt u er niet uit, op het gemeentehuis helpen we u graag verder.

Geen snelle route

Een erker aan de achterkant van de woning is vaak vergunningsvrij. Een erker aan de zijkant ook, als er naast de woning geen openbaar gebied ligt. Volg de route voor vergunningsvrije bouwplannen

Heeft u een bijzondere woning of gebouw of staat het in een bijzonder gebied? Volg de route voor bijzondere bouwplannen als de woning:

Ontwerpprincipes snelle route erker aan voorzijde of zijkant van de woning

Aantal, plek, maat en vorm van de erker

 • Een erker aan de voorzijde kan alleen als het bestemmingsplan hier ruimte voor biedt;
 • Per woning maximaal 1 erker;
 • Bij dubbele of rijwoningen werken met één type erker zodat sprake blijft van samenhang. De eerste erker is dan trendsetter;
 • Platte uitbouw bij de woonkamer;
 • Maximaal 1 meter diep;
 • Maximaal 50% van de voorgevelbreedte en afgestemd op de gevelindeling;
 • Hoogte van de erker bij woningen van 1 bouwlaag: onder de goot van de voorgevel, of; 
 • Hoogte van de erker bij woningen van 2 bouwlagen: niet meer dan 0,3 meter boven de vloer van de eerste verdieping.

Vormgeving, kleuren en materialen van de erker

 • Rechthoekig en meer breed dan diep;
 • De daklijst iets naar voren (minimaal 3 cm) maar niet verder dan 15 cm (deze ruimte komt boven de maximale dieptemaat van 1 meter);
 • Lage borstwering (tot maximaal 1 meter) en de rest vooral glas;
 • Raamindeling passend bij het karakter van de woning;
 • Kleuren die passen bij het kleurenpalet van de voorgevel.

Snelle route

Voor kleine bouwplannen

Veranderingen aan de kozijnen of gevels aan de voorkant
of aan de zijkant van de woning

Past mijn plan in de snelle route?

U heeft een vergunning nodig voor:

 • veranderingen aan de kozijnen of gevel aan de voorkant van de woning;
 • veranderingen aan de kozijnen of gevel aan de zijkant, als die naast openbaar gebied ligt.

Daarvoor is deze snelle route.

Geen snelle route

Gaat het om de achterkant van een woning? Of een zijkant die niet naast openbaar gebied ligt? Dan zijn veranderingen aan de gevel of de kozijnen meestal vergunningsvrij. Kijk bij de route voor vergunningsvrije bouwplannen.

Gaat het om een bijzondere woning of gebouw? Of staat het in een bijzonder gebied? Volg de route voor bijzondere bouwplannen als de woning:

Ontwerpprincipes snelle route veranderingen aan kozijnen of gevel aan voorkant en zijkant

Algemeen

 • De veranderingen van de gevel passen bij de architectuur van de oorspronkelijke gevel;
 • De samenhang (als daarvan sprake is) en ritme van de straatwand blijft behouden.

Vormgeving, kleuren en materialen bij wijzigingen aan de voorgevel

 • De verhoudingen (hoogte-breedte) van nieuwe gevelopeningen zijn gelijk aan of een afgeleide van de bestaande of oorspronkelijke gevelopeningen;
 • De afmetingen van de profielen van kozijnen zijn vergelijkbaar met de bestaande kozijnen of oorspronkelijke vormgeving. Dit kan ook in kunststof of aluminium (renovatieprofielen).
 • De samenhang tussen de gevelelementen op de begane grond en de verdieping(en) blijft behouden net als de gevelindeling;
 • Geen of alleen kleine veranderingen van de kozijn- of raamindeling door toevoegen of weglaten van raamstijlen, dorpels, roedes of ramen;
 • De gevelopeningen blijven open. Ze worden niet dichtgezet met panelen of schilderwerk;
 • Kenmerkende details van de oorspronkelijke architectuur van de gevel blijven behouden. Bijvoorbeeld lateien, onderdorpels, raamlijsten, speklagen, rollagen, versieringen in het metselwerk, dakgoten en ornamenten;
 • De kleuren en materialen zijn gelijkwaardig aan de aanwezige materialen en kleuren van het hoofdgebouw.

        Leg bij twijfel uw plan voor aan de gemeente.

Snelle route

Voor kleine bouwplannen

Zonnecollectoren en zonnepanelen in beschermd dorpsgezicht

Past mijn plan in de snelle route?

Woont u in het beschermd dorpsgezicht van Westervelde, Zuidvelde of Veenhuizen? Dan is het plaatsen van zonnecollectoren of zonnepanelen niet altijd vergunningsvrij. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft daarom een brochure gemaakt met informatie over het vergunningsvrij  kunnen plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren. Hier vindt u de brochure.

Voor zonnecollectoren en zonnepanelen die in het zicht liggen in een beschermd dorpsgezicht is altijd een vergunning nodig. Daarvoor hebben we een snelle route gemaakt.

Geen snelle route

Heeft uw woning een rieten dak? Of is het een rijksmonument of provinciaal monument?
Volg dan de route voor bijzondere bouwplannen.

Ontwerpprincipes snelle route zonnecollectoren en zonnepanelen in beschermd dorpsgezicht

Zonnepanelen of zonnecollectoren op een hellend schuin dak 

 • Plaats de zonnepanelen of collectoren bij voorkeur op een bijgebouw;

 • Zijn de zonnepanelen zichtbaar vanaf openbaar toegankelijk gebied dan geldt:
  • zo ver mogelijk naar achteren op het zijdakvlak, zo laag als mogelijk en op minimaal 3 meter vanaf de voorgevellijn;
  • in één rechthoekige vorm en alle panelen zijn gelijk gericht;
  • parallel aan de daknok;
  • op ten minste 0,5 meter afstand van andere onderdelen op een dak (schoorstenen, dakkapellen) en daknok, hoekkepers en kilkepers;
  • plat op het dakvlak
  • de hellingshoek van de panelen is dus gelijk aan de hellingshoek van het dakvlak;
  • de kleur van het paneel of collector inclusief de randen is zwart.

Zonnepanelen of zonnecollectoren op een plat dak 

 • Op het platte dak van een karakteristiek pand mogen zonnepanelen of –collectoren alleen worden geplaatst als de panelen of collectoren niet zichtbaar zijn vanaf het openbaar gebied;

 • Op een plat dak van een niet-karakteristiek pand liggen zonnepanelen of –collectoren net zo ver van de dakrand als de hoogte van het paneel ten opzichte van het dak. Een voorbeeld: ligt het hoogste punt van het paneel 50 centimeter boven het dak, dan moet de afstand tot de dakrand(en) ook minimaal 50 centimeter zijn.

Let op: plaats in een beschermd dorpsgezicht de installatie voor het opslaan van het water of het omzetten van de opgewekte elektriciteit altijd binnenin een gebouw.Snelle route

Voor kleine bouwplannen

Reclame

Past mijn plan in de snelle route?

Deze snelle route is voor het aanbrengen van reclame aan of bij gebouwen. In het openbaar gebied willen we geen reclame, behalve bij abri’s.

In de spelregels voor reclame aan of bij gebouwen maken we verschil in gebieden, omdat reclame niet overal en op dezelfde manier nodig of gewenst is.

Geen snelle route

Heeft u een bijzondere woning of gebouw of staat het in een bijzonder gebied? Volg de route voor bijzondere bouwplannen als:

Ontwerpprincipes snelle route reclame

Reclame in woongebieden en woningen

 • Bij woningen met praktijkruimte: één reclame-uiting met de volgende keuzemogelijkheid:
  • Maximaal 0,5 m2 vlak op de gevel, nabij de entree en op de begane grond, of;
  • Maximaal 0,5 m2 in de tuin. Geplaatst aan een hek of op een constructie (bijvoorbeeld van palen) van maximaal 1,0 meter hoogte bij de inrit of de entree naar de praktijk.
 • Bij andere functies in woongebieden: één reclame-uiting met de volgende keuzemogelijkheid:
  • Maximaal 1 m2 vlak op de gevel en op de begane grond, of;
  • Maximaal 1 m2 op het erf. Geplaatst aan een hek of op een constructie (bijvoorbeeld palen) van maximaal 1,00 meter hoogte bij de entree of inrit.
 • Terughoudende kleuren, in ieder geval geen felle, contrasterende of fluorescerende kleuren;
 • Geen lichtbakken. Reclame-uitingen aanlichten mag eventueel wel, als het geen overlast veroorzaakt.

Reclame bij winkels in winkelgebieden

 • Maximaal twee vaste reclame-uitingen voor elke naar het openbaar gebied gekeerde gevel;
 • Maximaal twee reclamevlaggen of –banieren;
 • Reclame-uitingen zitten vlak op de gevel (evenwijdig aan de gevel, niet haaks) en op een logische plek die past bij de vormgeving van de gevel;
 • Plek van de reclame-uiting op de gevel: op de begane grond tot de eerste verdiepingsvloer;
 • Oppervlakte van de reclame-uiting: maximaal 70% van de breedte van de gevel en niet hoger dan 0,6 meter;
 • Vormgeving met losse belettering in één heldere lijn heeft de voorkeur, maar is geen vereiste;
 • Rustige kleuren, in ieder geval geen felle, contrasterende of fluorescerende kleuren;
 • Geen lichtbakken. Reclame-uitingen aanlichten mag eventueel wel, als het geen overlast veroorzaakt.

Reclame bij bedrijven op het bedrijfsterrein (zichtlocaties)

 • Maximaal twee vaste reclame-uitingen voor elke naar het openbaar gebied gekeerde gevel;
 • Maximaal drie reclamevlaggen of –banieren;
 • Maximaal één reclame-uiting per erf in de vorm van een zuil, zo dicht mogelijk bij de hoofdentree van het bedrijf;
 • Reclame-uitingen aan de gevel zitten vlak op de gevel (evenwijdig aan de gevel, niet haaks);
 • Oppervlakte van vaste reclame-uitingen:
  • Op de gevel: maximaal 40% van de breedte van de gevel en niet hoger dan 1,5 meter;
  • Reclamezuil tot maximaal 3 meter hoog;
 • Vormgeving met losse belettering in één heldere lijn heeft de voorkeur maar is geen vereiste;
 • Rustige kleuren, in ieder geval geen felle, contrasterende of fluorescerende kleuren;
 • Geen lichtbakken. Reclame-uitingen aanlichten mag eventueel wel, als het geen overlast veroorzaakt.

Reclame bij bedrijven op het bedrijfsterrein (niet zichtlocaties)

 • Maximaal twee vaste reclame-uitingen voor elke naar het openbaar gebied gekeerde gevel;
 • Maximaal één reclame-uiting per erf in de vorm van een zuil, zo dicht mogelijk bij de hoofdentree en maximaal 3 meter hoog;
 • Reclame-uitingen aan de gevel zitten vlak op de gevel (evenwijdig aan de gevel, niet haaks);
 • Aanlichten is toegestaan als het geen overlast veroorzaakt;
 • Lichtbakken zijn toegestaan in rustig kleurgebruik en zonder lichteffecten (bijvoorbeeld knipperen).

Reclame in het buitengebied

 • Voor reclame-uitingen bij woningen gelden de spelregels onder woongebied (zie de eerste paragraaf);
 • Voor reclame-uitingen bij agrarische erven en bedrijven geldt maximaal één reclame-uiting met de volgende keuzemogelijkheid:
  • Maximaal 2 m2 vlak op de gevel en op de begane grond, of;
  • Maximaal 1 m2 op het erf. Geplaatst aan een hek of op een constructie (bijvoorbeeld palen) van maximaal 1,50 meter hoogte.
  • Als er sprake is van een gebouw op een hoek, dan is een tweede, gelijke reclame-uiting toegestaan aan de andere zijde (‘om de hoek’);
 • Maximaal twee reclamevlaggen of -banieren;
 • Rustige kleuren, in ieder geval geen felle, contrasterende of fluorescerende kleuren;
 • Geen lichtbakken. Reclame-uitingen aanlichten mag eventueel wel, als het geen overlast veroorzaakt.

Snelle route voor kleine bouwplannen

Kan uw bouwplan niet vergunningsvrij  worden gebouwd, dan heeft u toch een vergunning nodig. We hebben voor een aantal kleine bouwplannen een snelle route gemaakt. Als uw plan past binnen de spelregels van deze route, dan mag u ervan uitgaan dat we snel en soepel een omgevingsvergunning kunnen verlenen. De ontwerpprincipes in de snelle route zijn gebaseerd op de 3 basisprincipes van Noordenveld.

Hoe werkt het?

Bekijk of uw bouwplan past binnen de spelregels van de snelle route. Als dat het geval is, komt u dan langs op het gemeentehuis om samen de vergunning aan te vragen. Naast het deel ‘omgevingskwaliteit’ waarvoor de snelle route is gemaakt. Kijken we dan ook naar de andere zaken waar de vergunning aan moet voldoen. Denk aan bouwtechnische eisen en de regels uit het bestemmingsplan.

Een architect kan u helpen bij het maken van een passend bouwplan. Dat kan helpen in de snelheid waarmee u het proces doorloopt. Maar u mag van een architect verwachten dat hij voor uw plannen ook een ontwerp maakt, dat echt toegevoegde waarde heeft voor uw huis, uw erf en uw woongenot.

Bouwplannen voor de snelle route

Hieronder staan de bouwplannen waarvoor we een snelle route hebben gemaakt. Klik op een van deze plannen als u meer wilt weten.

dakkapel aan de voorzijde of aan de zijkant van de woning

erker aan de voorzijde van de woning

veranderingen van de indeling van kozijnen of gevels aan de voorkant van de woning

zonnecollectoren en zonnepanelen in beschermde dorpsgezichten (Westervelde, Zuidvelde en Veenhuizen)

reclame

Dakkapel aan de voorzijde of aan de zijkant van de woning

Past mijn plan in de snelle route?

Voor een dakkapel heeft u een vergunning nodig als:

 • de dakkapel aan de voorzijde van een woning komt;
 • de dakkapel aan een zijkant komt die naast openbaar gebied ligt.

Daarvoor is deze snelle route.

Geen snelle route

Een dakkapel aan de achterkant van de woning is vaak vergunningsvrij. Een dakkapel aan de zijkant van de woning ook, als er naast de woning geen openbaar gebied ligt. Volg de route voor vergunningsvrije bouwplannen.

Gaat het om een bijzondere woning of gebouw? Of staat het in een bijzonder gebied? Volg de route voor bijzondere bouwplannen als:

Ontwerpprincipes snelle route dakkapel voorzijde of zijkant woning

Aantal, plek, maat en vorm van de dakkapel

 • Bij dubbele of rijwoningen: bij meerdere dakkapellen op hetzelfde dakvlak is de dakkapel regelmatig verdeeld op een horizontale lijn;
 • Bij dubbele of rijwoningen: per gebouw hetzelfde type dakkapel of herhaling van een eerder toegepaste en vergunde dakkapel (informeer bij de gemeente);
 • Bij dubbele of rijwoningen: de dakkapel blijft aan de zijkanten minimaal 1 meter van de zijkanten van de woningscheidende muur of van de zijgevel (afstand gemeten aan de bovenzijde van de dakkapel);
 • De dakkapel is voorzien van een plat dak of van een aangesleept dak met een helling van maximaal 25 graden;
 • Per woning één dakkapel in het midden van het dakvlak;
 • De dakkapel staat minimaal 0,5 meter en maximaal 1 meter boven de dakvoet (gemeten in het verticale vlak);
 • De dakkapel blijft minimaal 0,5 meter onder de nok (gemeten in het verticale vlak);
 • De breedte van de dakkapel is maximaal 40% van de breedte van het dakvlak van de woning.
 • De dakkapel is niet hoger dan 1,75 meter gemeten vanaf de onderzijde van de dakkapel tot aan de dakrand;
 • Op zijdakvlakken (dwars op de straat) is de dakkapel meer dan 3 meter achter de voorgevel geplaatst en meer dan 1 meter uit de achtergevel;
 • Op een mansardedak is de dakkapel in het onderste deel van het dakvlak geplaatst. De bovenkant van het dak van de dakkapel ligt op de knik van het dakvlak.

Vormgeving, kleuren en materialen van de dakkapel

 • De voorzijde van de dakkapel bestaat uit glaskozijnen en geen of heel weinig gesloten delen;
 • Kleuren, materialen en detaillering zijn afgestemd op de woning.

reclame

zonnecollectoren en zonnepanelen in beschermde dorpsgezichten (Westervelde, Zuidvelde en Veenhuizen)

veranderingen van de indeling van kozijnen of gevels aan de voorkant van de woning

erker aan de voorzijde van de woning

dakkapel aan de voorzijde of aan de zijkant van de woning

Erker aan de voorzijde van de woning

Past mijn plan in de snelle route?

Deze snelle route is voor het maken van een erker aan de voorzijde van een woning of aan de zijkant als die grenst aan openbaar toegankelijk gebied. De route kan alleen gebruikt worden als het bestemmingsplan een erker toestaat. Bekijk welke bestemmingsplannen voor uw adres gelden op www.ruimtelijkeplannen.nl

Komt u er niet uit, op het gemeentehuis helpen we u graag verder.

Geen snelle route

Een erker aan de achterkant van de woning is vaak vergunningsvrij. Een erker aan de zijkant ook, als er naast de woning geen openbaar gebied ligt. Volg de route voor vergunningsvrije bouwplannen

Heeft u een bijzondere woning of gebouw of staat het in een bijzonder gebied? Volg de route voor bijzondere bouwplannen als de woning:

Ontwerpprincipes snelle route erker aan voorzijde of zijkant van de woning

Aantal, plek, maat en vorm van de erker

 • Een erker aan de voorzijde kan alleen als het bestemmingsplan hier ruimte voor biedt;
 • Per woning maximaal 1 erker;
 • Bij dubbele of rijwoningen werken met één type erker zodat sprake blijft van samenhang. De eerste erker is dan trendsetter;
 • Platte uitbouw bij de woonkamer;
 • Maximaal 1 meter diep;
 • Maximaal 50% van de voorgevelbreedte en afgestemd op de gevelindeling;
 • Hoogte van de erker bij woningen van 1 bouwlaag: onder de goot van de voorgevel, of; 
 • Hoogte van de erker bij woningen van 2 bouwlagen: niet meer dan 0,3 meter boven de vloer van de eerste verdieping.

Vormgeving, kleuren en materialen van de erker

 • Rechthoekig en meer breed dan diep;
 • De daklijst iets naar voren (minimaal 3 cm) maar niet verder dan 15 cm (deze ruimte komt boven de maximale dieptemaat van 1 meter);
 • Lage borstwering (tot maximaal 1 meter) en de rest vooral glas;
 • Raamindeling passend bij het karakter van de woning;
 • Kleuren die passen bij het kleurenpalet van de voorgevel.

reclame

zonnecollectoren en zonnepanelen in beschermde dorpsgezichten (Westervelde, Zuidvelde en Veenhuizen)

veranderingen van de indeling van kozijnen of gevels aan de voorkant van de woning

erker aan de voorzijde van de woning

dakkapel aan de voorzijde of aan de zijkant van de woning

Veranderingen aan de kozijnen of gevels aan de voorkant
of aan de zijkant van de woning

Past mijn plan in de snelle route?

U heeft een vergunning nodig voor:

 • veranderingen aan de kozijnen of gevel aan de voorkant van de woning;
 • veranderingen aan de kozijnen of gevel aan de zijkant, als die naast openbaar gebied ligt.

Daarvoor is deze snelle route.

Geen snelle route

Gaat het om de achterkant van een woning? Of een zijkant die niet naast openbaar gebied ligt? Dan zijn veranderingen aan de gevel of de kozijnen meestal vergunningsvrij. Kijk bij de route voor vergunningsvrije bouwplannen.

Gaat het om een bijzondere woning of gebouw? Of staat het in een bijzonder gebied? Volg de route voor bijzondere bouwplannen als de woning:

Ontwerpprincipes snelle route veranderingen aan kozijnen of gevel aan voorkant en zijkant

Algemeen

 • De veranderingen van de gevel passen bij de architectuur van de oorspronkelijke gevel;
 • De samenhang (als daarvan sprake is) en ritme van de straatwand blijft behouden.

Vormgeving, kleuren en materialen bij wijzigingen aan de voorgevel

 • De verhoudingen (hoogte-breedte) van nieuwe gevelopeningen zijn gelijk aan of een afgeleide van de bestaande of oorspronkelijke gevelopeningen;
 • De afmetingen van de profielen van kozijnen zijn vergelijkbaar met de bestaande kozijnen of oorspronkelijke vormgeving. Dit kan ook in kunststof of aluminium (renovatieprofielen).
 • De samenhang tussen de gevelelementen op de begane grond en de verdieping(en) blijft behouden net als de gevelindeling;
 • Geen of alleen kleine veranderingen van de kozijn- of raamindeling door toevoegen of weglaten van raamstijlen, dorpels, roedes of ramen;
 • De gevelopeningen blijven open. Ze worden niet dichtgezet met panelen of schilderwerk;
 • Kenmerkende details van de oorspronkelijke architectuur van de gevel blijven behouden. Bijvoorbeeld lateien, onderdorpels, raamlijsten, speklagen, rollagen, versieringen in het metselwerk, dakgoten en ornamenten;
 • De kleuren en materialen zijn gelijkwaardig aan de aanwezige materialen en kleuren van het hoofdgebouw.

        Leg bij twijfel uw plan voor aan de gemeente.

reclame

zonnecollectoren en zonnepanelen in beschermde dorpsgezichten (Westervelde, Zuidvelde en Veenhuizen)

veranderingen van de indeling van kozijnen of gevels aan de voorkant van de woning

erker aan de voorzijde van de woning

dakkapel aan de voorzijde of aan de zijkant van de woning

Zonnecollectoren en zonnepanelen in beschermd dorpsgezicht

Past mijn plan in de snelle route?

Woont u in het beschermd dorpsgezicht van Westervelde, Zuidvelde of Veenhuizen? Dan is het plaatsen van zonnecollectoren of zonnepanelen niet altijd vergunningsvrij. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft daarom een brochure gemaakt met informatie over het vergunningsvrij  kunnen plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren. Hier vindt u de brochure.

Voor zonnecollectoren en zonnepanelen die in het zicht liggen in een beschermd dorpsgezicht is altijd een vergunning nodig. Daarvoor hebben we een snelle route gemaakt.

Geen snelle route

Heeft uw woning een rieten dak? Of is het een rijksmonument of provinciaal monument?
Volg dan de route voor bijzondere bouwplannen.

Ontwerpprincipes snelle route zonnecollectoren en zonnepanelen in beschermd dorpsgezicht

Zonnepanelen of zonnecollectoren op een hellend schuin dak 

 • Plaats de zonnepanelen of collectoren bij voorkeur op een bijgebouw;

 • Zijn de zonnepanelen zichtbaar vanaf openbaar toegankelijk gebied dan geldt:
  • zo ver mogelijk naar achteren op het zijdakvlak, zo laag als mogelijk en op minimaal 3 meter vanaf de voorgevellijn;
  • in één rechthoekige vorm en alle panelen zijn gelijk gericht;
  • parallel aan de daknok;
  • op ten minste 0,5 meter afstand van andere onderdelen op een dak (schoorstenen, dakkapellen) en daknok, hoekkepers en kilkepers;
  • plat op het dakvlak
  • de hellingshoek van de panelen is dus gelijk aan de hellingshoek van het dakvlak;
  • de kleur van het paneel of collector inclusief de randen is zwart.

Zonnepanelen of zonnecollectoren op een plat dak 

 • Op het platte dak van een karakteristiek pand mogen zonnepanelen of –collectoren alleen worden geplaatst als de panelen of collectoren niet zichtbaar zijn vanaf het openbaar gebied;

 • Op een plat dak van een niet-karakteristiek pand liggen zonnepanelen of –collectoren net zo ver van de dakrand als de hoogte van het paneel ten opzichte van het dak. Een voorbeeld: ligt het hoogste punt van het paneel 50 centimeter boven het dak, dan moet de afstand tot de dakrand(en) ook minimaal 50 centimeter zijn.

Let op: plaats in een beschermd dorpsgezicht de installatie voor het opslaan van het water of het omzetten van de opgewekte elektriciteit altijd binnenin een gebouw.reclame

zonnecollectoren en zonnepanelen in beschermde dorpsgezichten (Westervelde, Zuidvelde en Veenhuizen)

veranderingen van de indeling van kozijnen of gevels aan de voorkant van de woning

erker aan de voorzijde van de woning

dakkapel aan de voorzijde of aan de zijkant van de woning

Reclame

Past mijn plan in de snelle route?

Deze snelle route is voor het aanbrengen van reclame aan of bij gebouwen. In het openbaar gebied willen we geen reclame, behalve bij abri’s.

In de spelregels voor reclame aan of bij gebouwen maken we verschil in gebieden, omdat reclame niet overal en op dezelfde manier nodig of gewenst is.

Geen snelle route

Heeft u een bijzondere woning of gebouw of staat het in een bijzonder gebied? Volg de route voor bijzondere bouwplannen als:

Ontwerpprincipes snelle route reclame

Reclame in woongebieden en woningen

 • Bij woningen met praktijkruimte: één reclame-uiting met de volgende keuzemogelijkheid:
  • Maximaal 0,5 m2 vlak op de gevel, nabij de entree en op de begane grond, of;
  • Maximaal 0,5 m2 in de tuin. Geplaatst aan een hek of op een constructie (bijvoorbeeld van palen) van maximaal 1,0 meter hoogte bij de inrit of de entree naar de praktijk.
 • Bij andere functies in woongebieden: één reclame-uiting met de volgende keuzemogelijkheid:
  • Maximaal 1 m2 vlak op de gevel en op de begane grond, of;
  • Maximaal 1 m2 op het erf. Geplaatst aan een hek of op een constructie (bijvoorbeeld palen) van maximaal 1,00 meter hoogte bij de entree of inrit.
 • Terughoudende kleuren, in ieder geval geen felle, contrasterende of fluorescerende kleuren;
 • Geen lichtbakken. Reclame-uitingen aanlichten mag eventueel wel, als het geen overlast veroorzaakt.

Reclame bij winkels in winkelgebieden

 • Maximaal twee vaste reclame-uitingen voor elke naar het openbaar gebied gekeerde gevel;
 • Maximaal twee reclamevlaggen of –banieren;
 • Reclame-uitingen zitten vlak op de gevel (evenwijdig aan de gevel, niet haaks) en op een logische plek die past bij de vormgeving van de gevel;
 • Plek van de reclame-uiting op de gevel: op de begane grond tot de eerste verdiepingsvloer;
 • Oppervlakte van de reclame-uiting: maximaal 70% van de breedte van de gevel en niet hoger dan 0,6 meter;
 • Vormgeving met losse belettering in één heldere lijn heeft de voorkeur, maar is geen vereiste;
 • Rustige kleuren, in ieder geval geen felle, contrasterende of fluorescerende kleuren;
 • Geen lichtbakken. Reclame-uitingen aanlichten mag eventueel wel, als het geen overlast veroorzaakt.

Reclame bij bedrijven op het bedrijfsterrein (zichtlocaties)

 • Maximaal twee vaste reclame-uitingen voor elke naar het openbaar gebied gekeerde gevel;
 • Maximaal drie reclamevlaggen of –banieren;
 • Maximaal één reclame-uiting per erf in de vorm van een zuil, zo dicht mogelijk bij de hoofdentree van het bedrijf;
 • Reclame-uitingen aan de gevel zitten vlak op de gevel (evenwijdig aan de gevel, niet haaks);
 • Oppervlakte van vaste reclame-uitingen:
  • Op de gevel: maximaal 40% van de breedte van de gevel en niet hoger dan 1,5 meter;
  • Reclamezuil tot maximaal 3 meter hoog;
 • Vormgeving met losse belettering in één heldere lijn heeft de voorkeur maar is geen vereiste;
 • Rustige kleuren, in ieder geval geen felle, contrasterende of fluorescerende kleuren;
 • Geen lichtbakken. Reclame-uitingen aanlichten mag eventueel wel, als het geen overlast veroorzaakt.

Reclame bij bedrijven op het bedrijfsterrein (niet zichtlocaties)

 • Maximaal twee vaste reclame-uitingen voor elke naar het openbaar gebied gekeerde gevel;
 • Maximaal één reclame-uiting per erf in de vorm van een zuil, zo dicht mogelijk bij de hoofdentree en maximaal 3 meter hoog;
 • Reclame-uitingen aan de gevel zitten vlak op de gevel (evenwijdig aan de gevel, niet haaks);
 • Aanlichten is toegestaan als het geen overlast veroorzaakt;
 • Lichtbakken zijn toegestaan in rustig kleurgebruik en zonder lichteffecten (bijvoorbeeld knipperen).

Reclame in het buitengebied

 • Voor reclame-uitingen bij woningen gelden de spelregels onder woongebied (zie de eerste paragraaf);
 • Voor reclame-uitingen bij agrarische erven en bedrijven geldt maximaal één reclame-uiting met de volgende keuzemogelijkheid:
  • Maximaal 2 m2 vlak op de gevel en op de begane grond, of;
  • Maximaal 1 m2 op het erf. Geplaatst aan een hek of op een constructie (bijvoorbeeld palen) van maximaal 1,50 meter hoogte.
  • Als er sprake is van een gebouw op een hoek, dan is een tweede, gelijke reclame-uiting toegestaan aan de andere zijde (‘om de hoek’);
 • Maximaal twee reclamevlaggen of -banieren;
 • Rustige kleuren, in ieder geval geen felle, contrasterende of fluorescerende kleuren;
 • Geen lichtbakken. Reclame-uitingen aanlichten mag eventueel wel, als het geen overlast veroorzaakt.